Triodos Bank financierde de bouw en uitbating van een energie-efficiëntieproject dat 11.808 Gigajoule primaire energie en 542 ton CO2 bespaart door de combinatie van systemen voor waterbehandeling, afvalinzameling en -verwerking, verwarming en elektriciteitsproductie (warmtekrachtkoppeling) in Gent, Oost-Vlaanderen.