Exploitatie NZ 27 is één van Nederlands grootste biologische akkerbouwbedrijven. Rondom Zeewolde wordt er met een zeer divers teeltplan op ruim 200 ha groente geteeld. Het perceel is door de Rijksdienst IJsselmeerpolders op zee gewonnen. Uiteindelijk is het overgedragen aan Exploitatie NZ 27. Bijzonder is dat er sinds de ontginning op dit perceel geen bestrijdingsmiddelen en kunstmest zijn gebruikt.