Habitat & humanisme

Bruxelles, Belgiquewww.habitat-humanisme.be
Meefinancierende Business UnitTriodos Bank België
SectorMaatschappelijke projecten

De missie van de stichting Habitat & Humanisme is ervoor zorgen dat mensen uit achtergestelde bevolkingsgroepen via een aangepaste begeleiding opnieuw een zelfstandig leven kunnen leiden in een eigen woning. De organisatie werd in 2004 in België opgericht door een groep professionelen uit de Belgische bouwsector. Ze heeft dezelfde aanpak als de gelijknamige Franse organisatie die al meer dan 20 jaar actief is om het aanbod in sociale huisvesting te vergroten. Dat is het aspect ‘habitat' uit de naam, maar ook het aspect ‘humanisme', dat zich onder andere uit in de promotie van solidariteit binnen de woongemeenschap. De organisatie zorgt voor individuele begeleiding en begeleiding van families die zich engageren om een grotere zelfstandigheid terug te vinden. Belangrijk daarbij is diversiteit, op het vlak van bewoners (sociale mix), woonvormen of nieuwe bestemmingen voor locaties. Habitat & Humanisme werkt ook samen met gelijkgestemde sociale organisaties. Voor één van de woonprojecten in België kreeg Habitat & Humanisme een eigendom van Franciskanessen-klooster in Hautrage, een deelgemeente van Saint-Ghislain in Henegouwen. Het gaat om een verzameling gebouwen op een domein van meer dan 85 hectare. De stichting renoveert een aantal van die gebouwen om er negen sociale huurappartementen in onder te brengen. Er zijn ook lokale verenigingen gehuisvest in vier lokalen. Triodos Bank heeft een krediet verleend om de investering mee te financieren.