Hout Leeft

OUD-HEVERLEE, Belgium
Meefinancierende Business UnitTriodos Bank België
SectorOverige

Hout Leeft wil via de samenwerking met gespecialiseerde partners inspelen op de enorme behoeften aan onderdak en assistentie van volwassenen met een beperking.

Het project in samenwerking met partner vzw Hejmen, heeft betrekking op de bouw van een gemeenschapshuis waar gezocht wordt naar een evenwicht tussen zelfstandig wonen en intimiteit enerzijds, en leven in gemeenschap anderzijds. In het complex is cohousing mogelijk met ruimte voor sociale interactie tussen de bewoners, groepsvorming en contacten met de buurt. Dat proces wordt in goede banen geleid door gespecialiseerde adviseurs die in het gebouw over een eigen werkruimte beschikken. Het project omvat 8 studio’s, 2 flats en een aantal gemeenschappelijke ruimten.

Triodos Bank kende een krediet toe voor de bouw van het pand.