Landwijzer vzw

Antwerpen, Antwerpen, Belgiëwww.landwijzer.be
Meefinancierende Business UnitTriodos Bank België
SectorBiologische landbouw

Landwijzer is een gespecialiseerd centrum voor beroepsvorming in de biosector. Sinds 1997 biedt het centrum een tweejarige opleiding aan over biologische en biologisch-dynamische landbouw. In samenwerking met de koepelorganisatie Bioforum werkt Landwijzer mee aan de verdere vorming van actieve bioboeren. Daarvoor wisselt het centrum ervaring en kennis uit via netwerken per sector, zoals melkvee, groenten, fruit of groenten. Landwijzer ondersteunt actief de ontwikkeling van de biologisch-dynamische landbouw, en CSA-initiatieven (Community Shared Agriculture). De organisatie stimuleert ook jonge, nieuwe boeren om te kiezen voor biolandbouw. Een brede visie op biologische landbouw en een vernieuwende aanpak van volwassenenvorming staat centraal bij Landwijzer. Triodos Bank heeft Landwijzer een kaskrediet verleend als voorfinanciering voor subsidies.