Libertas Leiden biedt al meer dan 50 jaar ondersteuning aan de inwoners van Leiden. Zij leveren zorg aan huis en bieden mensen een woonomgeving als ze niet meer thuis kunnen wonen. In de Huizen van de Buurt zijn de buurtbewoners van harte welkom om deel te nemen aan de vele activiteiten die er plaatsvinden. Libertas Leiden stimuleert zelfredzaamheid en gaat uit van de mogelijkheden die mensen hebben. De kracht zit in het werken in hechte kleine teams die elk in hun eigen wijk in Leiden werken. Hierdoor is er meer herkenbaarheid, zijn de gezichten vertrouwd en kan er beter op de specifieke behoefte van de wijk ingespeeld worden. Met een alarmsysteem is de zorg altijd dichtbij - 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Wie tijdelijk intensievere zorg en ondersteuning nodig heeft kan terecht in een volledig ingericht appartement in een van de woonzorgcentra.