Maison de santé Baobab

Limelette, Belgium
Meefinancierende Business UnitTriodos Bank België
SectorZorg

Sinds juli 2023 biedt het wijkgezondheidscentrum Baobab in Limelette een laagdrempelige en multidisciplinaire toegang tot eerstelijnszorg voor alle inwoners. Net als in de meeste wijkgezondheidscentra wordt er met een forfait gewerkt, zodat patiënten hun consultaties niet zelf hoeven te betalen. Per ingeschreven patiënt storten de ziekenfondsen rechtstreeks een forfaitair bedrag aan het gezondheidscentrum.

Triodos Bank kende een krediet toe om in werkingsmiddelen te voorzien.