M.S.V. De Es

Berchem, Belgiëwww.de-es.be
Meefinancierende Business UnitTriodos Bank België
SectorOnderwijs

De Es is een middelbare steinerschool en is bekend om haar dynamisme. Leerlingen buigen zich er niet enkel over wiskundige vraagstukken maar bereiden ook maaltijden, oefenen toneelteksten in of leren boetseren. Er is zowel het geluid van een zaagmachine te horen als dat van wetenschappelijke proeven of samenzang. Een bijzondere dynamiek ontstaat doordat leerlingen uit het Algemeen Secundair Onderwijs en leerlingen uit de eerste graad van het Beroepsvoorbereidend Onderwijs dezelfde gebouwen en speelplaats delen en samen jaarfeesten vieren. Een brede waaier kunstzinnige, ambachtelijke, technische en kennisvakken in beide afdelingen stimuleert een vruchtbare wisselwerking tussen denken, voelen en handelen. Zo wil De Es de leerlingen alle kansen bieden om zich te ontwikkelen tot geïnspireerde mensen. Triodos Bank heeft met een termijnkrediet de verbouwingen aan het schoolgebouw gefinancieerd.