NDVR

Antwerpen, Belgium
Meefinancierende Business UnitTriodos Bank België
SectorOverige

Endeavour is een coöperatieve vereniging die in 2014 werd opgericht met als doel de expertise te bundelen van architecten die dezelfde waarden delen. Endeavour is een studiebureau dat werkt aan duurzame, gezonde en inclusieve steden door middel van onderzoek, innovatie en advies. Steden, administraties, lokale, regionale en federale overheden en ontwerpbureaus doen een beroep op NDVR voor sociaal-ruimtelijk onderzoek, maatschappelijke innovatie, procesoriëntatie en advies.
NDVR doet onderzoek naar allerlei vraagstukken, zoals veiligheid, mobiliteit en duurzaamheid, waarbij de mens centraal staat. Deze participatieve aanpak versterkt de eigen inbreng van alle partijen en reeds in het ontwerpproces wordt rekening gehouden met de wensen van alle belanghebbenden.

Triodos Bank verstrekte een lening voor de behoefte aan werkkapitaal en een bankgarantie.