PVEOLE 07 - Draché

AZAY LE RIDEAU, FRANCE
Meefinancierende Business UnitTriodos Bank België
SectorDuurzame energie

PVEOLE 07 is een park met zonnepanelen op de grond in het Franse Draché (departement Indre-et-Loire). Het terrein van 4 ha is een voormalige bouwplaats die werd gebruikt voor de aanleg van de nabijgelegen hogesnelheidslijn. De grond is nadien nooit hersteld tot een niveau dat geschikt is voor levensvatbare landbouw. Het park werd in juni 2023 in gebruik genomen en levert een vermogen van 3.526 MWp en dekt zo het elektriciteitsverbruik van 1.300 gezinnen (verwarming niet meegerekend).

Het project is niet gesubsidieerd, aangezien alle elektriciteit wordt verkocht aan de coöperatie Enercoop, die uitsluitend elektriciteit levert uit hernieuwbare bronnen. Enercoop is ook de eigenaar van het project, waardoor zij haar eigen, lokaal geproduceerde, groene elektriciteit aan haar klanten kan verkopen. Via de financiering van dit project geeft Triodos Bank Enercoop de kans het coöperatieve model te versterken en zo minder onderhevig te zijn aan de prijsschommelingen op de elektriciteitsmarkt.

Triodos Bank kende een krediet toe voor de installatie van zonnepanelen.