Steunpunt Jeugd vzw - De Ambrassade

Brussel, Belgiëwww.ambrassade.be
Meefinancierende Business UnitTriodos Bank België
SectorMaatschappelijke projecten

Steunpunt Jeugd is het kennis- en expertisecentrum over jeugd, jeugdwerk en jeugdbeleid. Sinds 2002 zet Steunpunt Jeugd zich in voor kinderen, jongeren en hun organisaties. Met toegespitste expertise, diensten en publicaties ondersteunt Steunpunt Jeugd alle actoren die met kinderen, jongeren en hun organisaties bezig zijn. Begin 2013 fuseert Steunpunt Jeugd met de Vlaamse Jeugdraad en het Vlaams Informatiepunt Jeugd (VIP Jeugd). Met als nieuwe naam ‘De Ambrassade' wordt de nieuwe organisatie dé referentie voor alles wat kinderen, jongeren en hun organisaties aanbelangt en een belangrijke schakel tussen overheid, middenveld en jeugd. De Vlaamse Jeugdraad blijft als feitelijke vereniging het adviesorgaan en de spreekbuis van kinderen en jongeren en zal door De Ambrassade worden ondersteund. Het vroegere ‘Seniorencentrum' in de Leopoldstraat in Brussel wordt de nieuwe uitvalsbasis. Triodos Bank heeft de aankoop van dat gebouw gefinancierd.