Vlaanderen bouwt

Betekom, Belgiëwww.vlaanderenbouwt.be
Meefinancierende Business UnitTriodos Bank België
SectorWonen

Vlaanderen Bouwt (Vlabo) is een vzw die residentiële bouwprojecten ontwikkelt en daarmee een extra impuls geeft aan sociale en betaalbare woningbouw. De vereniging zoekt een evenwicht tussen woonkwaliteit, ruimtelijke ordening, architecturale meerwaarde en betaalbaarheid. Daarvoor organiseert en coördineert Vlabo de samenwerking tussen grondeigenaars (gemeentes, OCMW's, intercommunales of privé-eigenaars), aannemers, architecten en openbare diensten. Vlabo benadrukt de noodzaak van een goede wijkplanning om de schaarse bouwgrond en de dure infrastructuur optimaal te gebruiken en betaalbare woningen van goede kwaliteit te bouwen. In 2010 had Vlabo al meer dan 2.000 woningen gerealiseerd. De vereniging werd opgericht door het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf en beroepsorganisaties uit het bouwbedrijf. Triodos Bank heeft de organisatie een krediet verleend om haar kantoorgebouw, dat ze eerst huurde, te kopen.