Vrije Rudolf Steinerschool Vlaanderen

Gent, Belgiëwww.steinerschoolgent.be
Meefinancierende Business UnitTriodos Bank België
SectorOnderwijs

Op initiatief van een groep ouders en pioniers werd de Vrije Rudolf Steinerschool Vlaanderen in Gent in 1978 opgestart met een kleuterklasje zonder overheidssubsidies. De school groeide elk jaar en is sinds 1985 door de overheid erkend en gesubsidieerd. De kleuterschool bestaat uit twee peuterklassen voor de driejarigen en drie kleuterklassen. Daarin zitten vier- tot zes-jarigen samen, dus niet opgesplitst op basis van leeftijd.

De Vrije Rudolf Steinerschool Gent werkt vanuit de ideeën van Rudolf Steiner. Volgens zijn pedagogische visie moet elk kind zich kunnen ontwikkelen tot een innerlijk vrij, zelfstandig en verantwoordelijk mens. Cognitieve vaardigheden zijn daarbij even belangrijk als emotionele, sociale en kunstzinnige vorming. De school biedt kinderen een warme en zo veelzijdig mogelijke leeromgeving, waarin alle kinderen hun eigen talenten kunnen ontwikkelen.

De leerplannen voor de basisschool zijn goedgekeurd door het Ministerie van Onderwijs. Na het succesvol beëindigen van de zesde klas krijgen de leerlingen het ‘getuigschrift van basisonderwijs'.

Triodos Bank heeft de aankoop en verbouwingen van het gebouw van de lagere school en de bouw van de kleuterschool gefinancierd.