Waerbeke

Waarbeke, Belgiëwww.waerbeke.be/
Meefinancierende Business UnitTriodos Bank België
SectorLevensbeschouwing

Stilte, rust en ruimte worden almaar schaarser in onze jachtige, moderne samenleving die vooral op consumptie, productie en versnelling is gericht. Daarom werd tien jaar geleden door verschillende overheden het proefproject ‘Stiltegebied Dender-Mark' opgestart, het eerste officieel erkende stiltegebied in Vlaanderen. In het hart van dat gebied, in het dorp Waarbeke, ligt de Oude Pastorie waarin Waerbeke vzw is ondergebracht en die nog gerenoveerd wordt. Het is een sociaal-culturele beweging die sinds 1 januari 2011 structureel ondersteund wordt door de Vlaamse overheid. De vereniging werkt rond stilte als voorwaarde voor leefkwaliteit en bevordert de beleving en vrijwaring van de kwaliteiten stilte, rust en ruimte in de samenleving. Daarvoor werkt Waerbeke tal van concrete projecten uit met partners uit verschillende sectoren, zoals cultuur, natuur en leefmilieu, volksgezondheid en welzijn of landbouw en plattelandsbeleid. Triodos Bank heeft een lopende lening voor de renovatie van het centrum geherfinancierd. (foto: Katrijn Van Giel)