Alles begon in 2010 op een universiteitscampus in Amerika. Studenten van Swarthmore College in het Zuid-Westen van Philadelphia wouden niet langer dat de directie van de universiteit het inschrijvingsgeld investeerde in fossiele brandstoffen als koolstof, petroleum en gas.Ze lanceerden een beweging en kregen gehoor.

Andere universiteiten, organisaties en regeringen volgden sindsdien het voorbeeld van Swarthmore College: de universiteiten van Harvard en Oxford, de Britse krant The Guardian en steden als Parijs en Berlijn. In 2012 is de beweging ook officieel gelanceerd. Vandaag telt ze meer dan 700 leden in 76 landen die gezorgd hebben voor 5,5 triljoen gedesinvesteerde dollar.

Link naar een Youtube video

Link naar een Youtube video

Deze video wordt aangeboden door een externe partner Meer info

Drie manieren om te desinvesteren

Deze beweging vertrekt vanuit een praktische vaststelling: regeringsinitiatieven alleen volstaan niet om de uitdagingen verbonden aan klimaatverandering het hoofd te bieden. Daarom spoort ze investeerders en aandeelhouders aan niet meer te investeren in fossiele brandstoffen. Die zijn immers de hoofdoorzaak van de klimaatopwarming, vertegenwoordigen 80% van de wereldwijde CO² uitstoot en 67% van de uitstoot van broeikasgassen.

Met de leuze ‘Fossil Free’ nodigt Global Divestment Mobilisation iedereen uit om deze week deel te nemen aan de mobilisatie van 5 tot 13 mei. Dat kan op drie manieren: onmiddellijke bevriezing van nieuwe investeringen in fossiele brandstofondernemingen, stopzetting binnen de vijf jaar van elke rechtstreekse of onrechtstreekse participatie in fondsen die investeren in aandelen of obligaties van bedrijven die te maken hebben met fossiele brandstoffen en de ontbinding van alle partnerschappen met de sector.

Tot nu toe werden in België nog geen acties georganiseerd, maar de transitie naar hernieuwbare energie ligt ons nauw aan het hart en daarom laten wij u in deze mobilisatieweek graag kennis maken met de Global Divestment beweging.

Meer info: Global Divestment Mobilisation

Hernieuwbare energie

We delen de Europese visie op de overgang naar hernieuwbare energie. Om dit te bereiken (co)financieren we projecten die gericht zijn op de opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiëntie projecten.

Samen de energietransitie versnellen