Sociale inclusie en autonomie zijn essentiële bouwstenen voor duurzame samenlevingen. In de economisch meest ontwikkelde landen zijn basisdiensten zoals onderwijs, informatie en communicatie, financiële diensten, maar ook werk en huisvesting beschikbaar. Dit is vaak niet het geval in economisch minder ontwikkelde landen, waar heel wat obstakels de participatie en autonomie van personen belemmeren. Dit geldt vooral voor kwetsbare groepen. Zelfs in economisch ontwikkelde landen krijgen achtergestelde personen soms te maken met beperkingen in de toegang tot basisdiensten.

Investeren in sociale integratie en autonomie

Bij de selectie van aandelen en obligaties die deel uitmaken van haar fondsen of in aanmerking komen voor duurzaam discretionair beheer, richt Triodos IM zich op bedrijven en organisaties die met hun producten en diensten de inclusie en autonomie versterken, in het bijzonder daar waar de obstakels het grootst zijn.

Zo komen bijvoorbeeld bedrijven in aanmerking die actief zijn op het vlak van onderwijs, financiële diensten voor achtergestelde groepen of technologieën die diensten toegankelijker maken. Daarnaast investeert Triodos IM ook in bedrijven die sociale inclusie via hun beleid en praktijken stimuleren. Bedrijven die pioniers zijn op het gebied van sociale inclusie stimuleren gendergelijkheid, gelijke beloning, diversiteit in de raden van bestuur en bieden werkgelegenheid aan kansarmen of personen met een handicap.

Investeringsoplossingen

Millicom –Digitale oplossingen in dienst van gemeenschappen

Millicom is een Zweeds telecom- en mediabedrijf. Het biedt  traditionele diensten, zoals vaste en mobiele telefonie, internet en kabeltelevisie en een breed aanbod aan digitale diensten, zoals mobiele financiële diensten (MFS). Het bedrijf speelt een belangrijke rol in de levering van basistelecommunicatie- en internetdiensten die essentieel zijn voor de sociaaleconomische vooruitgang van de landen waarin het actief is. Het telt meer dan 51 miljoen klanten in elf markten in Afrika, Midden- en Zuid-Amerika, voornamelijk onder de merknaam Tigo.

Met zijn mobiele financiële diensten bevordert Millicom zowel digitale oplossingen als financiële inclusie. Via de Tigo-geldplatformen kunnen klanten hun rekeningen en  digitale en fysieke goederen betalen, toegang krijgen tot verzekeringsproducten en een krediet aanvragen door middel van partnerschappen met financiële instellingen. In Latijns-Amerika kunnen meer dan 5 miljoen personen zonder bankrekening over een mobiele portemonnee beschikken dankzij het bedrijf. Millicom werkt ook aan een grotere inclusie in zijn markten door de genderdiscriminatie op het vlak van digitale technologieën te verminderen.

Persol – Werk voor iedereen

Persol, met hoofdkantoor in Japan, biedt humanresourcesoplossingen. De groep bestaat momenteel uit meer dan 70 bedrijven die actief zijn op ongeveer 600 locaties in  de regio Azië-Pacific. Die bedrijven bieden een grote waaier aan activiteiten, tijdelijke personeelsdiensten, permanente plaatsing en rekruteringsmiddelen. Het bedrijf  werd opgericht met als doel de situatie van vrouwen te verbeteren die – ook al hebben ze de capaciteiten en de wens om te werken – daar de mogelijkheid niet toe hebben. In zijn belangrijkste afdeling, namelijk uitzendwerk (66 % van de omzet), heeft Persol 100.000 mensen in dienst, van wie 90 % vrouwen. Om ervoor te zorgen dat  vrouwen kunnen werken, beschikt het bedrijf over kinderopvangvoorzieningen. Persol steekt ook veel energie in het creëren van arbeidskansen voor mensen met een  lichamelijke handicap via Persol Thanks en Persol Challenge, samen goed voor 2 % van het personeelsbestand.

Paypal – Toegang tot betaalbare, handige en veilige  financiële diensten

Het Amerikaanse bedrijf PayPal is een technologieplatform dat digitale en mobiele betaaloplossingen aanbiedt aan consumenten en handelaars.  PayPal is wereldwijd actief en is een van de grootste betaalbedrijven op het internet. Het bedrijf ondersteunt en versterkt kleine bedrijven met producten en diensten  zoals PayPal Working Capital (voorschotten op basis van de omzet van de klant via PayPal), PayPal Business Loan (grotere leningen voor bedrijven van klanten die in  aanmerking komen) en Funds Now (minder vertraging bij de toegang tot gelden uit verkopen van de klant). Sinds zijn oprichting heeft PayPal al meer dan 7 miljard dollar  aan werkkapitaal gefinancierd voor meer dan 181.000 handelaren zodat ze hun bedrijf kunnen oprichten en laten groeien.