Op de website van Triodos zie ik elk bedrijf en elke organisatie staan waar Triodos Bank mijn spaargeld aan uitleent. Gaat ook het geld voor beleggingen alleen maar naar duurzame initiatieven?  

Ja, en dat is dankzij de methode waarmee aandelen en obligaties voor de Triodos-beleggingsfondsen geselecteerd worden. Want daarvoor komen alleen bedrijven in aanmerking die een positieve impact hebben op mens en planeet. Veel financiële instellingen gebruiken de zogenaamde ‘best in class’ methode: binnen elke sector selecteren ze dan de bedrijven die het best scoren op ecologische of sociale criteria.

Op die manier komen dan ook de beter scorende bedrijven uit niet-duurzame sectoren in je portefeuille terecht, zoals een bedrijf uit de petroleumsector dat ook een windmolenpark uitbaat. Bij ons ga je geen enkel bedrijf uit de petroleumsector in de portfolio vinden, want die sector is uitgesloten. Op onze website kan je ook alle bedrijven terugvinden waarin de Triodos-fondsen beleggen. 

Wat voor bedrijven zitten er dan wel in jullie fondsen? 

"Bedrijven die positieve impact hebben. Onze fondsbeheerders kijken namelijk eerst of een bedrijf bijdraagt aan bijvoorbeeld sociale inclusie, welzijn en gezondheid, aan hernieuwbare energie, voeding en landbouw … In totaal hebben we zeven zulke transitiethema’s.

Alle beleggingen die de selectie halen, hebben duurzame ontwikkeling als doelstelling. Daarom kunnen we ze zonder uitzondering classificeren onder 'artikel 9’: de meest duurzame categorie – ook wel donkergroene categorie genoemd – van de Europese transparantieregels, de Sustainable Finance Disclosure Regulation.

We bieden geen fondsen aan binnen de lichtgroene categorie (artikel 8), die alleen maar bepaalde duurzaamheidscriteria hebben, of binnen de zogenaamde grijze categorie (artikel 6), die geen rekening houdt met duurzaamheid. 

Maar wat als een bedrijf van koers verandert?  

Wanneer een bedrijf in opspraak komt, bijvoorbeeld omwille van schendingen van rechten, dan gaan de analisten van Triodos IM ermee in gesprek en vragen ze duiding. Ze vragen ook naar de maatregelen die het bedrijf neemt om te zorgen dat het in de toekomst niet meer voorkomt. Afhankelijk van de antwoorden en acties bepalen de fondsbeheerders of ze al dan niet blijven investeren.  

Ook stopt de investering wanneer bedrijven zich inlaten met activiteiten die we uitsluiten. Dat was bijvoorbeeld het geval bij het Amerikaanse recyclagebedrijf Waste Management: zij namen een concurrent over, Advanced Disposal, en een van de activiteiten van dat bedrijf was schaliegasontginning. Waste Management is niet zonder meer uit de portefeuille verwijderd: de Triodos IM-analisten zijn met hen in dialoog gegaan om te vragen wat de plannen waren na de overname: zouden ze de schaliegasactiviteiten afstoten? Reconverteren? Dat was niet het geval. Daarom is Waste Management uit het portfolio gegaan.

Voor wie liever niet zelf in fondsen belegt, bieden jullie vermogensbeheer. Wat houdt dat precies in? 

“Als relatiebeheerders begeleiden we jou om de meest geschikte beleggingen te vinden. We spreken onder meer over je persoonlijke situatie, je doelstellingen en je voorkeuren op het vlak van duurzaamheid. Aan de hand van een vragenlijst maken we dan samen een beleggersprofiel op. Afhankelijk of je profiel dynamisch, neutraal of defensief is, heb je een grotere hoeveelheid aandelen dan wel obligaties binnen je portefeuille.

Bij ons kan vermogensbeheer al vanaf 25.000 euro via Triodos Impact Portfolio, waarmee wij voor jou voornamelijk in Triodos-fondsen beleggen. Vanaf 500.000 euro kun je kiezen voor Private Banking, waarbij we rechtstreeks in bepaalde duurzame bedrijven beleggen en je bijkomende diensten zoals vermogensplanning geniet. Via beide diensten kun je ook beleggen in microfinanciering en hernieuwbare energie, bijvoorbeeld windmolen- en zonnepaneelparken en superbatterijen.”

Zijn er nog andere verschillen met zelf beleggen?  

Wanneer je zelf belegt bij Triodos heb je de keuze uit zeven Triodos-impactfondsen bestaande uit aandelen, obligaties of een combinatie daarvan. Al die fondsen beleggen in beursgenoteerde waarden en zijn dus dagelijks verhandelbaar 

Daarnaast zitten er in het Triodos Impact Portfolio ook fondsen waarmee je buiten de beurs belegt, zoals een fonds dat microfinancieringsinstellingen financiert. Die instellingen verstrekken kleine leningen aan mensen om een activiteit te financieren, zoals de oprichting van een naaiatelier, zodat zij in hun bestaan kunnen voorzien. 

Daartegenover staat dat die beleggingen minder snel verhandelbaar zijn: je kan ze niet dagelijks verhandelen maar op welbepaalde tijdstippen, bijvoorbeeld maandelijks voor microfinanciering. Het grote voordeel tegenover zelf beleggen is dat je je geld toevertrouwt aan specialisten die volgens jouw waarden en normen zullen beleggen.”

Lees meer over ons duurzaam vermogensbeheer.