Chris Coppije

Op de website van Triodos zie ik elk bedrijf en elke organisatie staan waar Triodos Bank mijn spaargeld aan uitleent. Gaat ook het geld voor beleggingen alleen maar naar duurzame initiatieven?  

Ja, en dat is dankzij de methode waarmee aandelen en obligaties voor de Triodos-beleggingsfondsen geselecteerd worden. Want daarvoor komen alleen bedrijven in aanmerking die een positieve impact hebben op mens en planeet. Veel financiële instellingen gebruiken de zogenaamde ‘best in class’ methode: binnen elke sector selecteren ze dan de bedrijven die het best scoren op ecologische of sociale criteria. Op die manier komen dan ook de beter scorende bedrijven uit niet-duurzame sectoren in je portefeuille terecht, zoals een bedrijf uit de petroleumsector dat ook een windmolenpark uitbaat. Bij ons ga je geen enkel bedrijf uit de petroleumsector in de portfolio vinden, want die sector is uitgesloten. Op onze website kan je ook alle bedrijven terugvinden waarin de Triodos-fondsen beleggen. 

Wat houdt jullie selectiemethode precies in? 

De selectie gebeurt door Triodos Investment Management – de beheerder van de Triodos-beleggingsfondsen – en verloopt in drie stappen. Allereerst bekijken de analisten van Triodos IM of een bedrijf bijdraagt aan de transitie naar een duurzame wereld. Levert een bedrijf bijvoorbeeld een positieve bijdrage aan duurzame infrastructuur en mobiliteit, of aan ons welzijn en gezondheid? Aan duurzame innovatie, sociale inclusie of aan hernieuwbare energie? In totaal zijn er zo zeven transitiethema’s bepaald 

Werkt een bedrijf op minstens een van die thema’s, dan volgt een tweede stap: het aftoetsen aan onze minimumeisen. Zo worden bedrijven uitgesloten die arbeidsrechten of mensenrechten schenden, of die zich inlaten met activiteiten zoals wapens, kernenergie, of fossiele brandstof.  

De derde stap is het integreren van die duurzaamheidsanalyse met een financiële analyse. Tijdens dit hele proces gaan de analisten in dialoog met het bedrijf en bevragen ze het bedrijf over zijn beleid en de voorzorgsmaatregelen die het treft. Dus het risico dat er een bedrijf in de Triodos-fondsen terechtkomt dat er niet thuishoort, is zeer klein. 

Maar wat als een bedrijf van koers verandert?  

Wanneer een bedrijf in opspraak komt, bijvoorbeeld omwille van schendingen van rechten, dan gaan de analisten van Triodos IM ermee in gesprek en vragen ze duiding. Ze vragen ook naar de maatregelen die het bedrijf neemt om te zorgen dat het in de toekomst niet meer voorkomt. Afhankelijk van de antwoorden en acties bepalen de fondsbeheerders of ze al dan niet blijven investeren.  

Ook stopt de investering wanneer bedrijven zich inlaten met activiteiten die we uitsluiten. Dat was bijvoorbeeld het geval bij het Amerikaanse recyclagebedrijf Waste Management: zij namen een concurrent over, Advanced Disposal, en een van de activiteiten van dat bedrijf was schaliegasontginning. Waste Management is niet zonder meer uit de portefeuille verwijderd: de Triodos IM-analisten zijn met hen in dialoog gegaan om te vragen wat de plannen waren na de overname: zouden ze de schaliegasactiviteiten afstoten? Reconverteren? Dat was niet het geval. Daarom is Waste Management uit het portfolio gegaan.

Voor wie geen tijd heeft of zich niet graag verdiept in zelf beleggen, bieden jullie ook vermogensbeheer aan. Wat houdt die dienst precies in?  

Als relatiebeheerder begeleid ik jou om de meest geschikte beleggingen te vinden. We spreken onder meer over je persoonlijke situatie, je behoeftes en interesses, je beleggingshorizon, het risico dat je bereid bent om te nemen. En we maken dan samen een risicoprofiel op. Dat gebeurt aan de hand van een vragenlijst over jouw financiële situatie, je doelstellingen en je kennis en ervaring.  

In functie van je profiel beleggen we je geld dan in een selectie van Triodos-impactfondsen binnen het Triodos Impact Portfolio, want zo heet de dienst. Heb je bijvoorbeeld een neutraal risicoprofiel, dan bestaat je portefeuille voor 42,5 % uit aandelen, voor 50 % uit obligaties en voor 7,5 % uit beleggingen in thematische fondsen zoals microfinanciering. Heb je een dynamisch profiel, dan zal het percentage aandelen hoger zijn, heb je een defensief profiel, dan heb je een lager percentage aandelen. Vervolgens volgen we de evolutie in je portefeuille op, zodat je hoeveelheid aandelen steeds binnen de marges van jouw risicoprofiel blijft. Kortom, we beheren je beleggingen voor jou volgens de afspraken die we samen gemaakt hebben.”  

Hoeveel moet ik beleggen om van die dienst gebruik te maken?  

Je kan al instappen vanaf 5.000 euro en vervolgens kan je verhogen met schijven van 5.000 euro om je vermogen verder op te bouwen. Je moet vooral dat geld een tijdje kunnen missen. Je kan weliswaar altijd je geld opnemen per schijf van 5.000 euro, maar beleggen wordt pas interessant als je het geld minstens vijf jaar laat staan. 

En hoeveel kost het?  

De beheersvergoeding bedraagt 0.90 % per jaar, exclusief btw, en is betaalbaar elk kwartaal. Die vergoeding betaal je niet wanneer je zelf belegt in een of meerdere fondsen van jouw keuze, dan betaal je wel eenmalig een instapvergoeding. In beide gevallen, of je ons laat beheren dan wel zelf beheert, betaal je de kosten binnen de fondsen die in de koers van de fondsen zijn verrekend en waarop de bank een vergoeding krijgt. 

Zijn er nog andere verschillen met zelf beleggen?  

Wanneer je zelf belegt bij Triodos heb je de keuze uit zes Triodos-impactfondsen bestaande uit aandelen, obligaties of een combinatie daarvan. Al die fondsen beleggen in beursgenoteerde waarden en zijn dus dagelijks verhandelbaar 

Daarnaast zitten er in het Triodos Impact Portfolio ook fondsen waarmee je buiten de beurs belegt, zoals een fonds dat microfinancieringsinstellingen financiert. Die instellingen verstrekken kleine leningen aan mensen om een activiteit te financieren, zoals de oprichting van een naaiatelier, zodat zij in hun bestaan kunnen voorzien. Dat fonds is niet direct onderhevig aan de volatiliteit van de beurs zoals we vorig jaar bijvoorbeeld in maart hebben gezien en biedt daarom een mooie diversificatie in een portefeuille. 

Daartegenover staat dat die beleggingen minder snel verhandelbaar zijn: je kan ze niet dagelijks verhandelen maar op welbepaalde tijdstippen, bijvoorbeeld maandelijks voor microfinanciering. Het grote voordeel tegenover zelf beleggen is dat je je geld toevertrouwt aan specialisten die volgens jouw waarden en normen zullen beleggen.”