Circulair bedrijfsmodel

Signify, het voormalige Philips Lighting, is pionier in de ontwikkeling van energie-efficiënte spitstechnologie. Het bedrijf biedt ook innovatieve diensten aan zoals light as a service. Volgens het principe van de functionaliteitseconomie verkoopt de onderneming niet (alleen) lampen, maar licht. Ze verhuurt met andere woorden verlichtingssystemen aan gebruikers maar blijft er eigenaar van. In dat opzicht is het voor Signify van belang om de systemen zo duurzaam en recycleerbaar mogelijk te maken, want aan het eind van de verhuurtermijn komen ze terug bij hen.

Minder energieverslindende verlichting

Elektrische verlichting is verantwoordelijk voor 15 % van het totale elektriciteitsverbruik. Om energie te besparen, biedt Signify vooral ledproducten en -diensten aan, die minder stroom verbruiken dan conventionele verlichting. 65 % van zijn inkomsten komt uit die sector.

Het bedrijf schat dat zijn ecologische voetafdruk (CO2-uitstoot en niet-gerecycleerd afval) een kost van 38 miljoen euro vertegenwoordigt voor de samenleving. Tegelijkertijd creëerde Signify 1,4 miljard euro aan waarde door CO2-uitstoot te voorkomen met zijn verkoop van ledverlichting in plaats van conventionele verlichting. De gerealiseerde energiebesparing komt overeen met de elektriciteit opgewekt door 30 steenkoolcentrales van gemiddelde grootte, terwijl de CO2-reductie te vergelijken is met de jaarlijkse uitstoot van 12 miljoen auto’s.

De producten van Signify dragen bij tot energie-efficiëntie en de netto milieu-impact van het bedrijf is positief (in monetair opzicht). Met zijn circulair bedrijfsmodel en recyclage-inspanningen past Signify dus goed binnen de transitiethema’s Duurzame innovatie en Circulaire economie.

Signify draagt bij tot Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 7 van de Verenigde Naties: schone en betaalbare energie.