Jordanië telt 11 miljoen inwoners waarvan de helft jonger is dan 25 jaar. Ongelijkheden tussen mannen en vrouwen zijn er diepgeworteld. In tegenstelling tot de buurlanden kent Jordanië politieke stabiliteit. Tal van Syriërs en Irakezen zijn uitgeweken naar Jordanië omwille van de veiligheid.

Niet minder dan 3,8 miljoen mensen werden er opgevangen. De economische groei blijft beperkt in Jordanië en de werkloosheidscijfers zijn uitzonderlijk hoog: een kwart van de beroepsbevolking is werkloos, voornamelijk vrouwen en jongeren.

Empowerment stimuleren

Jordaanse vrouwen ondervinden moeilijkheden om toegang te krijgen tot financiële diensten. Om hun autonomie en onafhankelijkheid te bevorderen, riep het ministerie van Sociale Zaken in 1994 het Microfund for Women (MfW) in het leven.

Fadoua Boudiba, regiomanager Midden-Oosten en Afrika bij Triodos IM kent deze organisatie goed: “MfW zorgt ervoor dat mensen toegang krijgen tot financiële producten zoals betaalrekeningen en kredieten. Zo kunnen klanten makkelijker een kleinschalige bedrijfsactiviteit opstarten en geld verdienen. Bijzonder is dat de organisatie ook ondersteunt met niet-financiële zaken om empowerment te stimuleren en de ondernemingen naar een volgend niveau te tillen, onder meer via opleidingen in digitale marketing.”

Meer kinderen naar school

In ontwikkelingslanden richten microfinancieringsinstellingen zich voornamelijk op vrouwen. Fadoua herinnert eraan dat “meer dan een miljard vrouwen wereldwijd beperkt of geen toegang hebben tot financiële diensten.” Ondernemerschap stimuleren verbetert hun positie in de samenleving. “Microkrediet geeft hen de mogelijkheid om te ondernemen en zo een bestaan op te bouwen. Het biedt hen meer zelfstandigheid, gelijkwaardigheid en macht.” Binnen de organisatie worden de managementfuncties overigens ingenomen door vrouwen.

Maar de gevolgen reiken veel verder dan de economische onafhankelijkheid van vrouwen. “Door specifiek vrouwen te financieren, merk je dat er meer kinderen naar school gaan. Daarbij investeren vrouwen een groter deel van hun inkomen in hun directe omgeving, zoals hun familie, en zorgen ze voor werkgelegenheid in hun lokale gemeenschap.” Bovendien financiert MfW ook projecten die door mannen worden geleid, hoewel die in de minderheid zijn.

Microkrediet, grote ambities

Dankzij MfW kregen 1,5 miljoen mensen de afgelopen jaren toegang tot een krediet. En de ambities van deze vernieuwende organisatie reiken verder. “Microfund for Women digitaliseerde haar werkwijze een  paar jaar geleden, waardoor de diensten nog makkelijker en efficiënter te gebruiken zijn”, legt Fadoua Boudiba uit. MfW nam dit initiatief nog voor de coronapandemie. Een visionaire keuze, zo bleek, want de digitale tools speelden een essentiële rol tijdens de pandemie. MfW volgt ook de sociale en economische kwesties in Jordanië op de voet. “Ze zorgen er bijvoorbeeld mee voor dat het grote aantal vluchtelingen in het land onderdeel worden van de Jordaanse maatschappij, en focussen op jongerenwerkloosheid.”

De klimaatcrisis heeft ook een zware impact op het land dat te kampen heeft met extreme waterschaarste. Ook op dat vlak zoekt MfW oplossingen voor haar klanten.