Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Juridisch kader

Disclaimer

 

Het gebruik van de website van Triodos Bank is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Met het gebruik van deze site aanvaardt u deze voorwaarden.

Triodos Bank aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade voortkomende uit het gebruik van deze website of de inhoud daarvan, tenzij in geval van opzet of grove fout van Triodos Bank. Triodos Bank garandeert niet het ononderbroken of foutloze functioneren van deze site.

Triodos Bank staat niet in voor de juistheid en de volledigheid van het op deze website te vinden materiaal. Triodos Bank behoudt zich het recht voor om het materiaal zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.
Triodos Bank garandeert niet en wil evenmin de indruk wekken dat het gebruik van het op deze website aanwezige materiaal in elke jurisdictie is toegestaan of dat de transacties, producten, diensten of instrumenten die op de site besproken worden op iedere locatie beschikbaar zijn of dat het aanbieden daarvan is toegestaan. Gebruikers van deze site zijn verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wet- en regelgeving.

Deze website bevat geen aanbod tot koop of verkoop van effecten, of andere financiƫle producten of diensten, in het bijzonder waar het handelingen betreft met betrekking tot personen in enige jurisdictie waar dit volgens de aldaar geldende wetgeving niet geoorloofd is. Deze website is niet bedoeld om de gebruiker specifiek beleggingsadvies te verstrekken, of een advies op financieel, fiscaal of juridisch gebied.
Al het materiaal op deze website, waaronder handelsnamen en merken, is in eigendom van Triodos Bank of van haar licentiegevers en is beschermd door een intellectueel eigendomsrecht. De informatie mag uitsluitend door de gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden.
Links naar andere sites dan de website van Triodos Bank dienen uitsluitend het gemak van de gebruiker. Triodos Bank aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze sites.
De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
De rechtsverhoudingen tussen Triodos Bank en de gebruiker van de site worden beheerst door het Belgische recht. Alle betwistingen die tussen Triodos Bank en de gebruiker van site ontstaan, zullen uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken van Brussel.

Privacy- en cookiestatement