Ik dien vandaag een kredietaanvraag in. Wanneer krijg ik antwoord van de bank?

Alles hangt af van de kwaliteit van het ingediende dossier. Wanneer een dossier duidelijk en volledig is, kunnen wij snel een kredietvoorstel opstellen en dit aan het kredietcomité voorleggen. In dat geval is een antwoord binnen 15 dagen mogelijk.

Wanneer uw dossier onvolledig is (geen cijfergegevens zoals balansen, resultatenrekeningen, financieel of thesaurieplan) kan het proces enkele weken tot verschillende maanden in beslag nemen. Alvorens u uw dossier indient, vult u best het aanvraagdocument in en raadpleegt u aandachtig de checklist.

Voor nadere informatie kan u terecht bij een van onze medewerkers.