Op welke momenten worden uw persoonsgegevens verzameld?

Triodos Bank verzamelt persoonsgegevens die u zelf aan ons doorgeeft – via onze digitale kanalen of via onze hoofdzetel, kantoren of afgevaardigde agent - in de volgende situaties:

 • vraag naar financiële producten of diensten;
 • telefonisch, elektronisch, video of face-to-face gesprek;
 • gebruik van onze website, Triodos Internet Banking, Triodos Mobile Banking app;
 • gebruik van cookies;
 • deelname aan enquêtes/peilingen.

In bepaalde gevallen verkrijgen we uw persoonsgegevens via derden (entiteiten of personen buiten Triodos) waarmee we samenwerken voor een legitieme reden.

In dat geval wordt u geïnformeerd over de manier waarop we ze zullen gebruiken en de redenen waarom we ze zullen gebruiken.

Dat kan gaan over:

 • aanbieders van betalingsdiensten;
 • openbare informatiebronnen;
 • uw familielid;
 • een medekredietnemer of een borg;
 • een wettelijke vertegenwoordiger;
 • een vertegenwoordiger van een bedrijf waarvan u de uiteindelijke begunstigde bent;
 • een debiteur;
 • overheidsinstanties en ordehandhavers.