Wat houdt de vrijstelling van roerende voorheffing voor dividenden van aandelen in?

Sinds 2018 is er een fiscale vrijstelling voor dividenden van aandelen ingevoerd. Het dividend van het certificaat van aandeel Triodos Bank valt onder die maatregel. U zult de betaalde roerende voorheffing kunnen recupereren. U moet de vrijstelling (voor dividenden tot een bedrag van 640 EUR) zelf aanvragen via uw belastingaangifte van inkomstenjaar 2018 (aanslagjaar 2019). Vanaf inkomstenjaar 2019 (aanslagjaar 2020) wordt die vrijstelling opgetrokken tot een bedrag aan dividenden van 800 EUR.

Het rekeninguittreksel dat de ‘uitbetaling stockdividend van certificaten van aandelen Triodos Bank’ weergeeft (d.d. 25 mei 2018) kan gebruikt worden als bewijs voor uw belastingaangifte 2019. U moet het bedrag van de roerende voorheffing en niet het dividendbedrag invullen in vak VII - Inkomsten van kapitalen en roerende voorheffing bij de codes 1437-18 en 2437-85.

Uw rekeninguittreksels zijn elektronisch beschikbaar via uw Online Banking-toegang. U vindt die in de rubriek ‘Uw beleggingen/Overzicht orders/rekeninguittreksels’ – ordertype: ‘dividend in aandelen’ of ‘cashdividend’.