Wat is een limietorder?

Een limietorder is een order om een financieel instrument te kopen of te verkopen met een beperking van de maximaal te betalen prijs (koop limietorder). Of de minimaal te ontvangen prijs (verkooplimietorder). Als de order wordt uitgevoerd, gebeurt dat alleen tegen de opgegeven limietprijs of tegen een betere prijs.
Handel in certificaten op de MTF is alleen mogelijk met behulp van limietorders. Een kooplimietorder kan alleen worden uitgevoerd tegen de limietkoers of lager, en een verkooplimietorder kan alleen worden uitgevoerd tegen de limietkoers of hoger.