Welke diensten zijn er mogelijk via PSD2?

PSD2 is momenteel alleen van toepassing op betaalrekeningen, bij Triodos Bank dus enkel op Business zichtrekeningen. In de toekomst zou de wetgeving kunnen evolueren en mogelijk ook van toepassing worden op spaarrekeningen en beleggingsrekeningen.

Toegang tot uw rekeningen
U kunt aan een derde partij toestaan om toegang te hebben tot uw rekeningen. Die derde partij kan een onderneming zijn of een handelaar of een andere bank … Via die toegang kunnen derde partijen u dan weer een reeks andere diensten voorstellen.

Al uw betaalrekeningen in één overzicht
Als u bij verschillende banken betaalrekeningen hebt, kunt u toestemming geven aan een derde partij om uw betaalgegevens op te vragen bij die banken. Door alles te groeperen op één plaats, en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming, kan een derde partij u onmiddellijk een overzicht geven van het totale saldo op al uw betaalrekeningen en van al uw inkomsten en uitgaven.

Rechtstreeks betalen via een derde partij
Sommige derde partijen maken het mogelijk dat u direct betalingen kunt doen via uw betaalrekening. Als u online aankopen doet, is het vaak niet mogelijk om te betalen zonder een creditcard. Met PSD2 kunt u aan de webwinkel een mandaat geven om in uw naam een betaalopdracht uit te voeren op uw zichtrekening. Een creditcard is dan niet meer nodig en er is ook geen uitgestelde betaling: u stemt ermee in dat de derde partij uw betaalrekening rechtstreeks en onmiddellijk debiteert.

Bevestiging van het beschikbare saldo
U kunt toestemming verlenen aan een derde partij om te vragen naar het beschikbare saldo op uw Business zichtrekening. Dat laat hen ook toe om nog meer betalingsdiensten aan u voor te stellen.