Wie zijn de verwerkingsverantwoordelijke en de functionaris voor gegevensbescherming (DPO)?

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is Triodos Bank nv, een naamloze vennootschap naar Nederlands recht met maatschappelijke zetel NL-3704EC in Zeist, Nieuweroordweg 1, geregistreerd in het Nederlandse register onder nummer 30062415, handelend via haar Belgische bijkantoor in 1000 Brussel, Hoogstraat 139/3, btw BE 0450.507.887, RPR Brussel.


Een verantwoordelijke van de gegevensbescherming werd aangesteld door het Belgische bijkantoor. Hij kan gecontacteerd worden op het adres van Triodos Bank, DPO, Hoogstraat 139/3 in 1000 Brussel of via e-mail privacy@triodos.be.