Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Havenwind BV
Wij financieren ook
H.C. Wilp B.V. H.C. Wilp B.V. Hernieuwbare energie
HVC HVC Hernieuwbare energie
IE-Hartel 2 IE-Hartel 2 Hernieuwbare energie
KiesZon - Fresh Park Venlo KiesZon - Fresh Park Venlo Hernieuwbare energie

Havenwind BV

Hernieuwbare energie (Milieu)

Havenwind BV te Amsterdam is een windpark bestaande uit vijf windturbines type Vestas V90 met een totaal opgesteld vermogen van 15 MW. De gemiddelde productie voor dit windpark bedraagt 32.800.000 kWh per jaar. Uitgaande van een gemiddeld verbruik van 3400 kWh per huishouden per jaar voorziet dit park in de stroomvoorziening van 9.647 huishoudens.

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
Westpoort
Amsterdam
Nederland