Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Huis De Merwede
Wij financieren ook

Huis De Merwede

Gezondheidszorg (Sociaal)

Huis de Merwede in Sliedrecht is een particuliere woonvoorziening voor de oudere zorgvrager, gerund door het echtpaar Mart Jan en Tineke Visser. Onder zorgvragende ouderen bestaat de behoefte aan accommodaties waar zorg wordt geboden, maar ook aan het nog zoveel mogelijk zelf kunnen invullen van de oude dag. Huis Merwede biedt daarom een omgeving waar zorgverleners werken die zich met hart en ziel inzetten om aan deze behoeften vorm en inhoud te geven. Het biedt een volledig pakket van zorg, met acht wooneenheden waar in totaal maximaal tien bewoners zich tijdelijk of permanent kunnen vestigen. Het stel gaat ervan uit dat zorgverlening geen vraag is, maar een vanzelfsprekendheid. In huize de Merwede worden de protestants-christelijke normen en waarden als uitgangspunt genomen. Dit resulteert in respect voor menselijke waarden en normen, een protestant-christelijke visie op leven en dood en het naleven van de zondagsrust.

http://www.huisdemerwede.nl

Gezondheidszorg

Een goede fysieke en mentale gezondheid is essentieel voor een goede levenskwaliteit. Daarom financiert Triodos Bank allerlei organisaties, instellingen en ondernemingen die bijdragen tot een kwaliteitsvolle gezondheidszorg. Voorbeelden zijn klinieken, revalidatiecentra, wijkgezondheidscentra of instellingen voor ouderenzorg.

Adres:
Oranjestraat 1
3361 HN
Sliedrecht
Nederland