Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Stichting Studentenhuisvesting Zeist
Wij financieren ook
Stichting Urtica Onderdak Stichting Urtica Onderdak Sociale woningbouw
Stichting de Refter Stichting de Refter Sociale woningbouw

Stichting Studentenhuisvesting Zeist

Sociale woningbouw (Sociaal)

Stichting Studentenhuisvesting Zeist heeft een pand in eigendom dat uitsluitend wordt verhuurd aan studenten van de Hogeschool Helicon. Als een kamer leegkomt kiezen de studenten wie deze kamer kan huren en ook de overige gang van zaken wordt vrijwel geheel door de studenten bepaald binnen het kader van de formele richtlijnen.

Sociale woningbouw

Triodos Bank financiert organisaties en ondernemingen die onderdak en accommodatie voorzien voor wie daar het meeste nood aan heeft. Bijvoorbeeld opvangcentra voor daklozen of degelijke woonvoorzieningen voor mensen met fysieke of mentale beperking. We financieren ook gemeenschappelijke woonprojecten met een sociale meerwaarde.

Adres:
Zeist
Nederland