Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Stichting Urtica Onderdak
Wij financieren ook
Stichting de Refter Stichting de Refter Sociale woningbouw
Vereniging Ahadeb Vereniging Ahadeb Sociale woningbouw

Stichting Urtica Onderdak

Sociale woningbouw (Sociaal)

Stichting Urtica Onderdak biedt behandeling en zorg aan mensen met een psychiatrische problematiek en aan mensen met een verstandelijke beperking. Het samen leven en werken staat hierbij voorop. Het boeren-buiten-leven is hierin de spil, antroposofie de inspiratiebron. Op De Vijfsprong is er sprake van een therapeutische leef-werkgemeenschap. Deze gemeenschap bestaat dagelijks uit 50 tot 60 personen (inclusief medewerkers): ook wel Urtica De Vijfsprong.

???youtube.initial.text??????youtube.message.text??????youtube.accept.text???

Sociale woningbouw

Triodos Bank financiert organisaties en ondernemingen die onderdak en accommodatie voorzien voor wie daar het meeste nood aan heeft. Bijvoorbeeld opvangcentra voor daklozen of degelijke woonvoorzieningen voor mensen met fysieke of mentale beperking. We financieren ook gemeenschappelijke woonprojecten met een sociale meerwaarde.

Adres:
Rhienderinklaan 2
7231 DC
Warnsveld
Nederland