Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Windmolenpark Mammoethtocht B.V.
Wij financieren ook
Windkracht Beheer Windkracht Beheer Hernieuwbare energie
Windmolen Boerenzwaluw Windmolen Boerenzwaluw Hernieuwbare energie
Windmolenpark Neushoorntocht Windmolenpark Neushoorntocht Hernieuwbare energie
Windpark De Hondtocht B.V. Windpark De Hondtocht B.V. Hernieuwbare energie

Windmolenpark Mammoethtocht B.V.

Hernieuwbare energie (Milieu)

Windmolenpark Mammoethtocht B.V. is een windpark bestaande uit tien windturbines type Enercon E70 te Lelystad met een totaal opgesteld vermogen van 23 MW. De gemiddelde productie voor dit windpark bedraagt 33.000.000 kWh per jaar. Uitgaande van een gemiddeld verbuik van 3400 kWh per huishouden per jaar voorziet dit park in de stroomvoorziening van bijna 10.000 huishoudens.

http://www.wur.nl

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
Runderweg
Lelystad
Nederland