Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Bond Beter Leefmilieu
Wij financieren ook
Ariane Gestco Ariane Gestco Duurzaam (ver)bouwen
Be.passive asbl Be.passive asbl Duurzaam (ver)bouwen
Boomer Boomer Duurzaam (ver)bouwen
Claeys Liselot Claeys Liselot Duurzaam (ver)bouwen

Bond Beter Leefmilieu

Duurzaam (ver)bouwen (Milieu)

Bond Beter Leefmilieu is de pluralistische en onafhankelijke federatie van meer dan 140 landelijke tot lokale natuur- en milieuverenigingen in Vlaanderen.BBL zet zich in voor een rijke natuur en een divers landschap, een groene en gezonde woonomgeving op het platteland en in de stad. BBL promoot productie- en consumptiepatronen die de draagkracht van onze aarde respecteren. BBL werkt vanuit een visie op duurzame ontwikkeling: eerlijk delen van welvaart en milieugebruiksruimte, in Vlaanderen en elders, nu en later. Haar werking richt zich op het met raad en daad ondersteunen van de lid- verenigingen, het beïnvloeden van het beleid van overheden en maatschappelijke organisaties. Ze streeft ook naar een duurzaam gedrag van het grote publiek en doelgroepen. Zij doen dit via publiekscampagnes, gerichte lobbycampagnes bij de bedrijfssector (bv. Ik Kyoto) en de overheden, alsook via projectwerking (Europees, gewestelijk, lokaal). Triodos verstrekt een renovatiekrediet : van het huidige kantoor wordt de achterbouw geheel afgebroken en vervangen door een passiefhuis-nieuwbouw. Samen resulteert dit in een laagenergie-geheel, mooi geïntegreerd in het bestaande herenhuis.

http://www.bondbeterleefmilieu.be

Duurzaam (ver)bouwen

Triodos Bank financiert ecologische renovaties en nieuwbouw. Daarnaast verlenen we ook krediet aan alle mogelijke bedrijven en organisaties die bijdragen tot een duurzame bouwsector. Bouwbedrijven, ingenieurs- of architectenbureaus, leveranciers van materialen maar ook actiegroepen: allemaal kunnen ze de negatieve impact de bouwsector op het leefmilieu en de samenleving sterk verminderen.

 

Adres:
Tweekerkenstraat 47
1000
BRUSSEL
België