Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Hydroval
Wij financieren ook
Gloren M Gloren M Hernieuwbare energie
Greentile bvba Greentile bvba Hernieuwbare energie
IEL Exploitation 1 sarl IEL Exploitation 1 sarl Hernieuwbare energie
InnoVent InnoVent Hernieuwbare energie

Hydroval

Hernieuwbare energie (Milieu)

In 1999 groepeerden een aantal partners zich om een elektriciteitscentrale op waterkracht op te starten in de vallei van Poix St. Hubert. Het ging om: de stad Rochefort, de coöperatieve Energie 2030, les établissements J.L. Willo (leverancier van turbines), architectenbureau Colson, ingenieur B. Fontaine en Dony sprl. Samen richtten zij de vennootschap Hydroval op. Daarvoor brachten ze de nodige eigen middelen in, gedeeltelijk in natura (studies en leveringen), voor een deel in kapitaal. Een microcentrale op waterkrachtelektriciteit werkt op basis van een eeuwenoude, maar nog altijd evoluerende technologie. De jaarlijkse elektriciteitsproductie is het rechtstreekse resultaat van het watervolume dat door de turbine gaat, de valhoogte en het rendement van de turbines. Een dergelijke centrale heeft een levensduur van meer dan 50 jaar. Zodra ze functioneert, is het onderhoud en nazicht heel eenvoudig. De ontwikkelings- en bouwfase daarentegen vraagt veel onderzoek en verschillende studies en brengt grote risico’s met zich mee. Na 6 jaar werking blijkt de centrale van Hydroval het uitstekend te doen en bedraagt de gemiddelde jaarlijkse productie meer dan 900.000 kWh/jaar. Naast de eigen middelen die de partners van het project inbrachten, heeft Triodos Bank een investeringskrediet verleend op lange termijn. Daarnaast hebben we ook een overbruggingskrediet gegeven in afwachting van hulp van het Waalse gewest voor de uitbreiding.

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
Rue de Behogne 2
5580
Rochefort
Belgique