Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Guido Gezelleschool - Basisschool Brugge
Wij financieren ook

Guido Gezelleschool - Basisschool Brugge

Onderwijs (Cultuur)

De Guido Gezelleschool in Assebroek, een deelgemeente van Brugge, geeft onderwijs volgens de steinerpedagogie. In totaal volgen er ongeveer 330 leerlingen les bij een 35-tal leerkrachten, gespreid over kleuter-, basis- en middelbare school (ASO). Naast klassieke schoolvakken krijgen ze er ook verschillende ambachten aangeleerd, zoals schrijnwerk, boekbinden of mandenvlechten. De school hecht veel belang aan een intensieve samenwerking tussen de leerkrachten om de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden. De klastitularissen begeleiden hun leerlingen over meerdere jaren. De zorgleerkrachten geven ondersteuning waar leerproblemen opduiken. Triodos Bank heeft de school een krediet verleend voor de duurzame renovatie van het gebouw waar haar administratieve diensten zijn ondergebracht.

http://www.steinerschoolbrugge.be

Onderwijs

Goed onderwijs is de voorwaarde voor menselijke ontwikkeling en vooruitgang. Iedereen heeft recht op een goede opleiding en dat een leven lang. Daarom financiert Triodos Bank verschillende vormen van onderwijs en opleiding. Het gaat ondermeer om scholen, opleidings- en conferentiecentra. Bij scholen hebben we extra aandacht voor het pedagogische beleid.

Adres:
Astridlaan 86
8310
Assebroek
België