Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

De Sterrebloem
Wij financieren ook
De Torteltuin De Torteltuin Onderwijs
De Weide De Weide Onderwijs

De Sterrebloem

Onderwijs (Cultuur)

De Sterrebloem is een kleine, ervaringsgerichte kleuter- en basisschool in Deinze. De Sterrebloem maakt deel uit van de Scholengemeenschap van Onafhankelijke Methodescholen. Ze werkt niet met klassieke kleuterklassen en leer- of studiejaren, maar wel met leefgroepen, die in de lagere school telkens 2 leerjaren omvatten. De Sterrebloem kiest bewust voor kleinschaligheid en een huiselijke sfeer, en heeft extra aandacht voor de verschillende aspecten in de ontwikkeling van een kind: naast het verstandelijke ook het gevoelsmatige, het lichamelijke, het sociale en het creatieve. Daarvoor wordt bijvoorbeeld gewerkt met projecten die kinderen aanmoedigen om vanuit spontane leergierigheid op onderzoek te gaan. De school heeft het gebouw aangekocht dat ze eerder huurde. Zo komen meer financiële middelen vrij om de nodige renovaties uit te voeren. Triodos Bank heeft een krediet verleend voor de aankoop van het gebouw.

http://www.desterrebloem.be/

Onderwijs

Goed onderwijs is de voorwaarde voor menselijke ontwikkeling en vooruitgang. Iedereen heeft recht op een goede opleiding en dat een leven lang. Daarom financiert Triodos Bank verschillende vormen van onderwijs en opleiding. Het gaat ondermeer om scholen, opleidings- en conferentiecentra. Bij scholen hebben we extra aandacht voor het pedagogische beleid.

Adres:
Lange Akkerstraat 17A
9800
Deinze
België