Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Gemeente Zaanstad
Wij financieren ook

Gemeente Zaanstad

Onderwijs (Cultuur)

De gemeente Zaanstad investeert in duurzame schoolgebouwen. Met het Integraal Huisvestings Plan [IHP] Primair Onderwijs in Zaanstad worden 52 scholen aangepast of vervangen voor nieuwbouw. Dit project loopt tot 2025. Vanwege de technische staat of capaciteitstekort hebben 36 schoolgebouwen prioriteit. Hierbij is extra aandacht voor het binnenklimaat van scholen en duurzaam bouwen. Waar mogelijk wordt nieuw- en verbouw gecombineerd met ruimte voor kinderopvang en/of naschoolse opvang.

Onderwijs

Goed onderwijs is de voorwaarde voor menselijke ontwikkeling en vooruitgang. Iedereen heeft recht op een goede opleiding en dat een leven lang. Daarom financiert Triodos Bank verschillende vormen van onderwijs en opleiding. Het gaat ondermeer om scholen, opleidings- en conferentiecentra. Bij scholen hebben we extra aandacht voor het pedagogische beleid.

Adres:
Bannehof 1
1544 VX
Zaanstad
Nederland