Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Enercon
Wij financieren ook
ECONNETIC ECONNETIC Hernieuwbare energie
Eolica Invest Eolica Invest Hernieuwbare energie

Enercon

Hernieuwbare energie (Milieu)

Triodos Groenfonds heeft 2 E-115 windturbines gefinancierd op het testveld van de Universiteit van Wageningen in de gemeente Lelystad. De turbines worden gebouwd door Enercon. De E-115 is de nieuwste turbine van de Duitse windturbineleverancier Enercon. De door Triodos gefinancierde molens zijn de eerste in Nederland gebouwde E-115 turbines. Met een productie van ongeveer 10.500 MWh zullen de turbines ruim 3.000 huishoudens van elektriciteit voorzien.

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
Edelhertweg
Lelystad
Nederland