Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Enerbide Energía
Wij financieren ook
ECOoo ECOoo Hernieuwbare energie
Effico Effico Hernieuwbare energie
Energies Potencials Energies Potencials Hernieuwbare energie
Energrup Bio-Renovables Energrup Bio-Renovables Hernieuwbare energie

Enerbide Energía

Hernieuwbare energie (Milieu)

Dit project wordt niet gefinancierd door Triodos Bank Belgie. Om die reden is de voorstelling van dit project enkel beschikbaar in het:

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
C/ Las Mercedes 13, 3º
48930
Getxo
España