Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Wind Farm Neeltje Jans
Wij financieren ook
Solar plant Silvius Sun Solar plant Silvius Sun Hernieuwbare energie
Solar plant VRD Solar plant VRD Hernieuwbare energie
Wind Farm Ransonmoor Wind Farm Ransonmoor Hernieuwbare energie
Wind Farm Roggeplaat Wind Farm Roggeplaat Hernieuwbare energie

Wind Farm Neeltje Jans

Hernieuwbare energie (Milieu)

Dit project wordt niet gefinancierd door Triodos Bank Belgie. Om die reden is de voorstelling van dit project enkel beschikbaar in het:

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
Veere
Netherlands