Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Maatschap Perdok
Wij financieren ook
Lupus Ventus B.V. Lupus Ventus B.V. Hernieuwbare energie
Maasmond Windenergie Maasmond Windenergie Hernieuwbare energie
Meerwind Meerwind Hernieuwbare energie
Notos Wind Notos Wind Hernieuwbare energie

Maatschap Perdok

Hernieuwbare energie (Milieu)

De gebroeders van Maatschap Perdok exploiteren een solitaire windturbine van het type EWT DW54 900kW. Voor Triodos Bank de eerste financiering van een EWT leverancier. De windmolen in het Groningse Usquert produceert jaarlijks ongeveer 1.900.000 kWh. Goed voor de elektriciteitsvoorziening van 540 huishoudens.

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
Streeksterweg 95
9988RC
Usquert
Nederland