Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Aksent
Wij financieren ook
Zonnepark Veurne Zonnepark Veurne Hernieuwbare energie
Aimer Jeunes Aimer Jeunes Maatschappelijke projecten
Alternatives Familiales asbl Alternatives Familiales asbl Maatschappelijke projecten
Alterna Alterna Maatschappelijke projecten

Aksent

Maatschappelijke projecten (Sociaal)

Aksent is een organisatie die ouderen en hulpbehoevenden ondersteunt zodat ze langer en kwaliteitsvol in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Dat doet Aksent enerzijds vanuit lokale dienstencentra (in Evere en Schaarbeek), ontmoetingsplaatsen waar men terecht kan voor allerlei activiteiten. Anderzijds biedt Aksent ook aanvullende thuishulp zoals een poetsdienst of boodschappendienst. Voor mensen in complexere zorgsituaties schakelt Aksent haar zorgregisseur in, die een actieplan opstelt van verschillende zorgdisciplines aan huis. Kortgeschoolde, langdurig werkzoekenden kunnen bij Aksent opleidings- en werkervaringstrajecten volgen, zowel in de dienstencentra als in de thuishulpdienst. Het doel is om zo hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Een nieuw dienstencentrum van Aksent in Evere zal deel uitmaken van een nieuwe woonzorgzone. Behalve het centrum komt er een uitbreiding van het huidige woon-en zorgcentrum, en ook 15 aanleunwoningen voor senioren. Triodos Bank heeft een deel van de financiering verleend voor de bouw van het nieuwe dienstencentrum.

http://www.aksentvzw.be

Maatschappelijke projecten

Iedereen moet kansen krijgen om zich te ontwikkelen en te ontplooien. Daarom financiert Triodos Bank lokale initiatieven met een sociale missie of een maatschappelijke meerwaarde. Het gaat onder andere om sociale voorzieningen, werkgelegenheidsprogramma's, (re)integratieprojecten voor mensen met een beperking, verenigingen voor probleemjongeren en wijkcentra.

Adres:
Gallaitstraat 88
1030
Brussel
België