Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Boreas Wind
Wij financieren ook

Boreas Wind

Hernieuwbare energie (Milieu)

Boreas Wind is onderdeel van Windpark Leimuiderbrug in de gemeente Haarlemmermeer. Het bestaat uit twee windturbines van het type Enercon E70 (2MW). Het park is te vinden in Weteringbrug langs de A4, een paar kilometer ten zuiden van Schiphol.

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
9087 CE
Swichum
Nederland