Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

PEP's - Service de Prestations Educatives et/ou Philanthropiques
Wij financieren ook
Prométhique scrlfs Prométhique scrlfs Maatschappelijke projecten
Prospective Jeunesse asbl Prospective Jeunesse asbl Maatschappelijke projecten
Respect Seniors Respect Seniors Maatschappelijke projecten
Seefhoek vzw Seefhoek vzw Maatschappelijke projecten

PEP's - Service de Prestations Educatives et/ou Philanthropiques

Maatschappelijke projecten (Sociaal)

De vzw PEP’s is actief in de jeugdzorg en jeugdbescherming in het arrondissement Luik (afdeling Huy). In opdracht van de jeugdrechtbank, de jeugdrechter of het jeugdparket helpt en ondersteunt PEP’s minderjarigen van 12 tot 18 die veroordeeld zijn voor een strafbaar feit. Het team van PEP’s zorgt voor de organisatie en uitvoering van de strafmaatregelen en informeert het gerecht over het verloop daarvan. Er zijn drie soorten maatregelen: educatieve taken of taken van algemeen belang, bemiddeling tussen dader en slachtoffer en herstelgericht groepsoverleg. In 2014 kocht PEP’s een pand aan in de Rue de France. Triodos Bank heeft een krediet verleend om die aankoop te financieren.

http://pepshuy.jimdo.com/

Maatschappelijke projecten

Iedereen moet kansen krijgen om zich te ontwikkelen en te ontplooien. Daarom financiert Triodos Bank lokale initiatieven met een sociale missie of een maatschappelijke meerwaarde. Het gaat onder andere om sociale voorzieningen, werkgelegenheidsprogramma's, (re)integratieprojecten voor mensen met een beperking, verenigingen voor probleemjongeren en wijkcentra.

Adres:
Rue de France 12
4500
Huy
Belgique