Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Stichting IFAW
Wij financieren ook
Sportpark de Brand Sportpark de Brand Maatschappelijke projecten
Stichting Emmaus de Bilt Stichting Emmaus de Bilt Maatschappelijke projecten
Stichting JSVU Beheer Stichting JSVU Beheer Maatschappelijke projecten
Stichting Melief Stichting Melief Maatschappelijke projecten

Stichting IFAW

Maatschappelijke projecten (Sociaal)

Het International Fund for Animal Welfare (IFAW) werd in 1969 opgericht om wereldwijd bedreigde dieren, populaties en leefgebieden te redden en te beschermen. Via projecten in meer dan veertig landen zet het IFAW zich in voor dierenwelzijn. De organisatie beschermt dieren die door wreedheden van mensen of door andere oorzaken dreigen te verdwijnen, bijvoorbeeld via de campagne tegen het stropen van olifanten.

De organisatie belooft zowel haar donateurs als beleidsmakers op het gebied van dierenwelzijn, dat ze altijd zullen streven naar effectieve oplossingen die samengaan met wetenschappelijke kennis, compassie en integriteit. Via hun werk brengen ze dierenwelzijn en dierenbescherming bijeen. IFAW laat zien dat er een onlosmakelijk verband bestaat tussen gezonde populaties, de leefgebieden waarin die populaties zich op natuurlijke wijze handhaven en het welzijn van individuele dieren.

Stichting IFAW streeft ernaar dat men in politieke besluitvorming, in wet- en regelgeving en in de samenleving als geheel zoveel mogelijk het welzijn van dieren laat meewegen.

http://www.ifaw.org

Maatschappelijke projecten

Iedereen moet kansen krijgen om zich te ontwikkelen en te ontplooien. Daarom financiert Triodos Bank lokale initiatieven met een sociale missie of een maatschappelijke meerwaarde. Het gaat onder andere om sociale voorzieningen, werkgelegenheidsprogramma's, (re)integratieprojecten voor mensen met een beperking, verenigingen voor probleemjongeren en wijkcentra.

Adres:
Javastraat 56
2585 AR
Den Haag
Nederland