Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Windpark Estlandweg II
Wij financieren ook
Windpark De Hondtocht B.V. Windpark De Hondtocht B.V. Hernieuwbare energie
Windpark Derde Dijk Windpark Derde Dijk Hernieuwbare energie
Windpark Hellegatsplein Windpark Hellegatsplein Hernieuwbare energie
Windpark Kerkmeerweg Windpark Kerkmeerweg Hernieuwbare energie

Windpark Estlandweg II

Hernieuwbare energie (Milieu)

Het project Windpark Estlandweg II betreft de bouw van 1 windturbine, type Enercon E70 met een vermogen van 2,3MW. Het project is een samenwerking tussen de windenergie coöperatie Zeeuwind en ontwikkelaar Winvast, beide ervaren partijen in de windindustrie. De turbine zal naar verwachting jaarlijks 3.700 MWh produceren; wat goed is voor de elektriciteitsvoorziening van 1.000 huishoudens.

http://www.zeeuwind.nl

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
Edisonweg 53F
4382 NV
Vlissingen
Nederland