Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Biomelk Vlaanderen / Biolait Wallonie
Wij financieren ook

Biomelk Vlaanderen / Biolait Wallonie

Biolandbouw (Milieu)

BioMelk Vlaanderen cvba is een coöperatieve vereniging van biologische melkveehouders die actief is in heel België. Biomelk Vlaanderen verzamelt de melk van zijn leden en onderhandelt om er een competitieve prijs voor te krijgen. Visie en dynamisme zijn de sleutelwoorden van de vereniging. Samen produceren de 50 deelnemende boerderijen ongeveer 12 miljoen liter biologische melk. Die hoeveelheid vertegenwoordigt bijna de hele Vlaamse markt van biologische melk en ongeveer een derde van de Belgische. Triodos Bank kent overbruggingskredieten toe waarmee Biomelk Vlaanderen de periode tussen de betaling aan de boer en de betaling door de kopers kan overbruggen.

http://www.biomelkvlaanderen.be/

Biolandbouw

Al van bij het begin financiert Triodos Bank de biologische landbouwsector omdat die op een natuurlijke en duurzame manier omgaat met het milieu en de dieren. Biolandbouwers gebruiken geen kunstmest, pesticiden, chemicaliën of genetisch gewijzigde organismen. Ze respecteren ook strenge normen op het vlak van dierenwelzijn. Zo krijgen hun dieren veel bewegingsvrijheid en voedzaam biovoer. Bovendien produceert biologische landbouw veel minder broeikasgassen dan de traditionele landbouw zodat ze een kleinere ecologische voetafdruk heeft.

Adres:
Westouterstraat 5
8954
Westouter
België