Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Klimop vzw
Wij financieren ook

Klimop vzw

Onderwijs (Cultuur)

Klimop vzw is een freinetschool waar de leerkrachten kinderen iets moois aanbieden op een minder gebruikelijke manier. De ervaringswereld van de scholieren staat centraal, zodat leren zinvol en boeiend blijft. Het is belangrijk dat kinderen elk op hun eigen niveau en in hun eigen tempo leren. De school moedigt eigen initiatief, zelfstandig werken en verantwoordelijkheid nemen aan. Veel aandacht gaat naar het samenwerken in groep en respect voor elkaar. De school stimuleert, ondersteunt en begeleidt zelfexpressie en creativiteit. Daarbij is de emotionele ontwikkeling van de kinderen even belangrijk als het verwerven van kennis. De werking van Klimop is coöperatief: leerkrachten, kinderen en ouders zijn betrokken en samen verantwoordelijk voor de goede klas- en schoolwerking. Triodos Bank heeft de goede werking van de school gefinancierd met een investeringskrediet.

http://www.klimop.info

Onderwijs

Goed onderwijs is de voorwaarde voor menselijke ontwikkeling en vooruitgang. Iedereen heeft recht op een goede opleiding en dat een leven lang. Daarom financiert Triodos Bank verschillende vormen van onderwijs en opleiding. Het gaat ondermeer om scholen, opleidings- en conferentiecentra. Bij scholen hebben we extra aandacht voor het pedagogische beleid.

Adres:
Fabiolalaan 2
8020
Oostkamp
België