Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Rcycl asbl
Wij financieren ook
Pro Velo Pro Velo Milieutechnologie
Railnova Railnova Milieutechnologie
Snew Snew Milieutechnologie
Taximmo bvba Taximmo bvba Milieutechnologie

Rcycl asbl

Milieutechnologie (Milieu)

De vzw Rcycl heeft haar sorteercentrum geopend in 2000. Rcycl zorgt voor de inzameling van grofvuil in 13 gemeenten van het arrondissement Verviers en bij een 100-tal ondernemingen en winkels. Elk jaar zamelt Rcycl meer dan 2.500 ton grof vuil in. Het sorteren en hergebruiken is in handen van partners in de tweedehandssector of gebeurt na manuele ontmanteling via kanalen in de recyclagesector. Triodos Bank heeft een kaskrediet toegekend aan Rcycl.

http://www.rcycl.com

Milieutechnologie

Ecologische vernieuwingen en een ecologische manier van leven maken een duurzame toekomst mogelijk. Triodos Bank financiert daarom bedrijven en organisaties die zich inspannen om onze milieu-impact te verminderen. Het kan gaan om producten, productieprocessen of de manier waarop we ons verplaatsen. Belangrijke sectoren in dat domein zijn recyclage en mobiliteit.

Adres:
Rue Mitoyenne 916
4710
Lontzen
Belgique