Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Windkr-acht
Wij financieren ook
Wind Kralingseveer B.V. Wind Kralingseveer B.V. Hernieuwbare energie
WindinL WindinL Hernieuwbare energie
Windkracht Beheer Windkracht Beheer Hernieuwbare energie
Windmolen Boerenzwaluw Windmolen Boerenzwaluw Hernieuwbare energie

Windkr-acht

Hernieuwbare energie (Milieu)

Windkr-acht is opgericht in Kampen door een aantal lokale ondernemers met de ambitie om duurzame energie te produceren. Medio 2015 zijn er in kampen vier Enercon (E82) windturbines geplaatst met een vermogen van 3 MW. Twee op bedrijventerrein Haatlandhaven en twee turbines op het bedrijventerrein Zuiderzeehaven. Totaal wordt er grofweg 26.882.000 kWh per jaar opgewekt. Bij een gemiddeld gebruik van 3.500 kWh per huishouden, komt dit neer op circa 7.680 huishoudens. Het unieke van het windpark is dat een gedeelte van de stroom direct wordt afgenomen door de naastgelegen steenfabriek als ook graanopslag. Door deze slimme combinatie wordt er gebruik gemaakt van de aanwezige energie infrastructuur en wordt onnodig transport van electra voorkomen.

Hernieuwbare energie

Voor onze energie zijn we momenteel in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die berokkenen grote schade aan het milieu en dragen bij tot de klimaatopwarming. Volgens Triodos Bank is er daarom een fundamentele overschakeling nodig naar groene, hernieuwbare energie. Om die overstap te stimuleren, financieren we de sector van de groene energie, en in het bijzonder windenergie, zonne-energie en energieproductie op basis van waterkracht.

Adres:
Genuakade 1
8263 LG
Kampen