Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Amazone
Wij financieren ook
Alternatives Familiales asbl Alternatives Familiales asbl Maatschappelijke projecten
Alterna Alterna Maatschappelijke projecten

Amazone

Maatschappelijke projecten (Sociaal)

Amazone werkt ondersteunend voor alle personen en organisaties die de gelijkheid van vrouwen en mannen promoten in verschillende maatschappelijke sectoren. Het centrum huisvest vrouwenorganisaties en ondersteunt verschillende instanties die werken rond gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Amazone brengt alle mensen samen die ideeën hebben voor een samenleving met meer gelijkheid. De organisatie stelt informatie ter beschikking, verzamelt documentatie en organiseert veel evenementen en projecten die verschillende partners in het werkveld samenbrengen. Amazone heeft een centrum voor congressen en vergaderingen die alle mogelijke non-profitorganisaties kunnen gebruiken. In het centrum is ook een lunchcafé dat open is voor het grote publiek. Triodos Bank heeft Amazone een kaskrediet verleend als voorfinanciering van subsidies.

http://www.amazone.be

Maatschappelijke projecten

Iedereen moet kansen krijgen om zich te ontwikkelen en te ontplooien. Daarom financiert Triodos Bank lokale initiatieven met een sociale missie of een maatschappelijke meerwaarde. Het gaat onder andere om sociale voorzieningen, werkgelegenheidsprogramma's, (re)integratieprojecten voor mensen met een beperking, verenigingen voor probleemjongeren en wijkcentra.

Adres:
Rue du Méridien 10-14
1210
Bruxelles
Belgique